Báo giá các dịch vụ Twitter

Bảng báo giá dưới đây thể hiện mức chi phí tương đối cho mỗi dịch vụ. Bao gồm tất cả dịch vụ twitter như: Tăng sub twitter, tăng like, vote bài viết, retweets, bình luận, lượt xem trên twitter, và rất nhiều dịch vụ khác.

Tăng lượt xem + theo dõi + Like + Vote

 • Like Twitter

 • 250đ/like

 • Tối thiểu 100
  .
 • Ít tụt giảm
  .
 • Bắt đầu sau 1-6 giờ
  .
 • Hiệu quả
 • An toàn
 • Follow Twitter

 • 1.200đ/sub

 • Tối thiểu 100
  .
 • Ít tụt giảm
  .
 • Bắt đầu sau 1-12 giờ
  .
 • Hiệu quả
 • An toàn
 • View Twitter

 • 25đ/view

 • Tối thiểu 1000
  .
 • Tốc độ rất nhanh
  .
 • Không tụt giảm
  .
 • Hiệu quả
 • An toàn
 • Vote Twitter

 • 150đ/vote

 • Tối thiểu 100
  .
 • Tốc độ rất nhanh
  .
 • Bắt đầu sau 30 - 90 phút
  .
 • Hiệu quả
 • An toàn

Tăng bình luận, xem live stream, click profile, click hastag

 • Bình luận Twitter

 • 3.000đ/cmt

 • Tối thiểu 10
  .
 • 100% người dùng Twitter thật
  .
 • Tất cả hồ sơ có full avatar, info
  .
 • Hiệu quả
 • An toàn
 • Live Stream Twitter

 • 24đ/mắt

 • Tối thiểu 100
  .
 • Thời gian xem 15 phút
  .
 • Lên trong 5 phút
  .
 • Hiệu quả
 • An toàn
 • CLICK PROFILE

 • 25đ/click

 • Tối thiểu 1000
  .
 • Tốc độ cực nhanh
  .
 • Lên sau 30 - 90 phút
  .
 • Hiệu quả
 • An toàn
 • CLICK HASTAG

 • 25đ/click

 • Tối thiểu 1000
  .
 • Tốc độ cực nhanh
  .
 • Lên sau 30 - 90 phút
  .
 • Hiệu quả
 • An toàn

tăng click link, Share, Retweets

 • Click Link

 • 25đ/click

 • Tối thiểu 1000
  .
 • Tốc độ cực nhanh
  .
 • Lên sau 30 - 90 phút
  .
 • Hiệu quả
 • An toàn
 • Share Twitter

 • 30đ/share

 • Tối thiểu 1000
  .
 • Bắt đầu lên chậm từ 6-12 tiếng
  .
 • Tốc độ: chậm đều
  .
 • Hiệu quả
 • An toàn
 • Twitter Retweets sv1

 • 1.000đ/Retweets

 • Tối thiểu 100
  .
 • Tốc độ cao
  .
 • Lên sau 30 - 90 phút
  .
 • Hiệu quả
 • An toàn
 • Combo Fl + Retweets + Share

 • 6.000đ/nick

 • Tối thiểu 100
  .
 • Tốc độ chậm
  .
 • 300 - 500/ngày
  .
 • Hiệu quả
 • An toàn

* Giá trên có thể thay đổi tùy thời điểm.

Biểu mẫu báo giá